การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่ง และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2564-2566

คณะกรรมการบริหารสมาคม ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

เลื่อน…การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 32

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 32

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และประกาศวันนัดสัมภาษณ์

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และประกาศวันนัดสัมภาษณ์ ปี พ.ศ.2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะฯ โทร.02-716-6672

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

ประกวดชื่อ วารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ประกวดชื่อวารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ให้มีความเป็นสากลเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารสากลต่อไป

ผลการเลือกตั้งคณะบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2562-2564

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการเลือกตั้งคณะบริหาร วาระปี พ.ศ.2562-2564

Welcome to Thai Urological Assosiation

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา

Welcome to Thai Urological Assosiation

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508

Event2019

Popular Knowledge

Editor’s Pick

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ