การประชุม Thai Continence Society(ThCS)สัญจร ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล มายัง E-mail : thaiuro@gmail.com (ยกเว้นค่าลงทะเบียน)

การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่ง และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2564-2566

คณะกรรมการบริหารสมาคม ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม


เลื่อน…การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 32
เป็นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2564
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 32


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
และประกาศวันนัดสัมภาษณ์

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และประกาศวันนัดสัมภาษณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบที่1) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะฯ โทร.02-716-6672

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

ประกวดชื่อ วารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ประกวดชื่อวารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ให้มีความเป็นสากลเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารสากลต่อไป

Welcome to Thai Urological Association

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา

Welcome to Thai Urological Association

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508
“งานประชุม  Urological Association of Asia (UAA) 2020 Congress “
“งานประชุมวิชาการยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 “(ทางสมาคมฯ ขอปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบเรียบร้อยแล้ว)
งานประชุม Andorcourse 2020 Webinar จัดโดย Society for Men’s Health Singapore
China-Thailand Webinar Endourology for Stone Management
งานประชุม Urological Interhospital Conference (ครั้งที่ 5/2562) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การประชุมวิชาการประจาปี 2563 ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะเข้าร่วม Anti-incontinence Procedures Soft Cadaveric Workshop for Urological Residents
ขอเชิญร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 7 : Urological Emergency ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563

Event2019

  • Download Knowledge
  • Health Talk with Urologist
  • Thai Uro in The Old Days
  • Interesting Website

Popular Health Talk

Editor’s Pick

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ