คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

 

นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์    ประธานอนุกรรมการ
นพ.ณัฐพงศ์ บิณษรี    อนุกรรมการ
นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์    อนุกรรมการ
นพ.พิษณุ มหาวงศ์    อนุกรรมการ
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์    อนุกรรมการ
นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล    อนุกรรมการ
นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา    อนุกรรมการ
นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล    อนุกรรมการ
พญ.วาสนา คำผิวมา    อนุกรรมการ
นพ.โนรมาน อัฮมัดมูซา    อนุกรรมการ
นพ.วิเชียร ศิริธนะพล    อนุกรรมการ
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์    อนุกรรมการ
นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์    อนุกรรมการ
นพ.กมล ภานุมาตรัศมี    อนุกรรมการ
นพ.จรัสพงศ์ ดิศรานันท์    อนุกรรมการ
นพ.เปรมสันต์ สังฆ์คุ้ม    อนุกรรมการ
นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์    อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ