สารจากบรรณาธิการใหญ่

สารจากบรรณาธิการใหญ่

?????????????? วารสารยูโร (Thai Journal of Urology: TJU) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และในช่วง 45 ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่มีประโยชน์และเป็นมืออาชีพ บรรณาธิการท่านแรกคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี ผู้ริเริ่มและดำเนินการวารสารอย่างเรียบร้อยเป็นเวลาถึง 12 ปี ก่อนที่การตีพิมพ์จะหยุดลงในปี พ.ศ. 2532-2534 วารสารยูโรได้กลับมาตีพิมพ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยความพยายามของศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ บรรณาธิการท่านต่อมา และส่งต่อให้กับบรรณาธิการอีก 4 ท่าน วารสารยูโรยังมีเป้าหมายไปที่การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลในวารสารผ่านเครื่องมือการสืบค้นมาตรฐานต่างๆ เช่น Google Scholar และ Thai Journals Online (ThaiJO) ในเวลาต่อมาวารสารยูโรจึงได้รับการเลื่อนให้เป็นกลุ่มแรกในฐานข้อมูล Thai Citation Index (TCI) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จวบจนถึงปัจจุบัน วารสารยูโรได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการบรรณาธิการจากสถาบันฝึกอบรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาทุกแห่งในประเทศไทย เราได้ทำงานร่วมกันเป็นเวลา 3 ปีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของวารสาร รวมถึงการปรับให้วารสารยูโร เป็นวารสารภาษาอังกฤษ และการกำหนดคำแนะนำแนวทางใหม่สำหรับผู้เขียน จากความก้าวหน้าเหล่านี้ในปี พ.ศ. 2561 วารสารยูโรได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) ?เป้าหมายต่อไปคือการยกระดับวารสารยูโรให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และ PubMed เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในวารสารในฐานะบรรณาธิการต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ หนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ของวารสารยูโร และแล้ววารสาร Insight Urology (ISU) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยฉบับแรกคือ ปีที่ 41 เล่มที่ 2 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เราได้คัดสรรบทความมาอย่างดีเพื่อตีพิมพ์ใน ISU ฉบับแรกนี้แรงบันดาลใจของเราคือการที่วารสารจะได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นและได้รับการส่งต้นฉบับจากทั่วโลก รวมไปถึงการแบ่งปันวิชาการในการรักษาโรคระบบปัสสาวะอย่างมืออาชีพ

กองบรรณาธิการของวารสารยูโร ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช จากการทำงานหนัก 7 ปีในตำแหน่งบรรณาธิการของ TJU และการที่อาจารย์ยินดีรับตำแหน่งบรรณาธิการกิตติมศักดิ์ของ ISU กองบรรณาธิการขอขอบคุณอดีตบรรณาธิการใหญ่ บรรณาธิการบริหาร อนุกรรมการบรรณาธิการ กรรมการบรรณาธิการ บรรณาธิการนานาชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบรรณาธิการ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้เขียน และสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านสำหรับการส่งต้นฉบับ และบทวิจารณ์โดยละเอียด เราจะร่วมกันเป็นพลังที่มั่นคงที่อยู่เบื้องหลังวารสารยูโร ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงต่อไป

ไม่สำรอง ไม่ถอย ไม่เสียใจ

?

นพ.พิษณุ-มหาวงศ์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิษณุ มหาวงศ์

บรรณาธิการใหญ่วารสารยูโร

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ