คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

 

นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์? ? ประธานอนุกรรมการ
นพ.ณัฐพงศ์ บิณษรี? ? อนุกรรมการ
นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์? ? อนุกรรมการ
นพ.พิษณุ มหาวงศ์? ? อนุกรรมการ
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์? ? อนุกรรมการ
นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล? ? อนุกรรมการ
นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา? ? อนุกรรมการ
นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล? ? อนุกรรมการ
พญ.วาสนา คำผิวมา? ? อนุกรรมการ
นพ.โนรมาน อัฮมัดมูซา? ? อนุกรรมการ
นพ.วิเชียร ศิริธนะพล? ? อนุกรรมการ
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์? ? อนุกรรมการ
นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์? ? อนุกรรมการ
นพ.กมล ภานุมาตรัศมี? ? อนุกรรมการ
นพ.จรัสพงศ์ ดิศรานันท์? ? อนุกรรมการ
นพ.เปรมสันต์ สังฆ์คุ้ม? ? อนุกรรมการ
นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์? ? อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ