งานประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 11
“Revolution of Minimally Invasive Surgery in Upper Urinary Tract: Basic, Innovation, Challenges, and Opportunities”
ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2567
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ