ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
“Best Paper Award”
จากวารสาร Insight Urology ประจำปี 2564
ดังรายนามต่อไปนี้


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

“Best Paper Award”


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นพ.พีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นพ.ทรงวุฒิ ประสพสุข

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นพ.วราทร ลำใย

โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร


อนึ่ง กองบรรณาธิการวารสาร Insight Urology จะมอบรางวัล Best Paper Award ให้กับบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารยูโรจำนวน 3 รางวัล เป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา

ได้ทางเว็บไซต์ของวารสาร https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/about/submissions

กองบรรณาธิการวารสารยูโร
ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์


เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ