เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม
“โครงการส่งทีมแพทย์ร่วมผ่าตัดโรงพยาบาลต่างๆ”

โครงการส่งทีมแพทย์ร่วมผ่าตัดโรงพยาบาลต่างๆ : ข้อมูลการขอเสนอส่งทีมแพทย์ร่วมผ่าตัดโรงพยาบาลต่างๆ

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทางสมาคมฯ จะมีการจัดทีมแพทย์จากส่วนกลางในการเข้าร่วมทำการผ่าตัด โดยกำหนดโครงการส่งทีมแพทย์ร่วมผ่าตัด จำนวน 8 ครั้ง / 1 ปี และทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สําหรับทีมแพทย์

หากสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนการจัดโครงการส่งทีมแพทย์ร่วมผ่าตัด กรุณากรอกรายละเอียดผ่าน QR Code ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2566

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ