ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Webinar
“Reconstructive Urology”
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพ
**Update จดหมายแจ้งผู้ลงทะเบียน**

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Webinar

“Reconstructive Urology”

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพ

รายละเอียด…..

Update จดหมายแจ้งผู้ลงทะเบียนงานประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 (19/7/64)

รายละเอียด….

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ