***(เลื่อนการประชุมฯ)***
ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8
“Reconstructive Urology”
เป็นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลื่อนการประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8
“Reconstructive Urology”

เป็นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

***เลื่อนการประชุม เป็นวันที่ 5-6 สิงหาคม***

รายละเอียด…..

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ