ชมรมไทยเอนโดยูโร

ชมรมไทยเอนโดยูโร

ประวัติชมรมฯ

ชมรมเอนโดยูโร มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มคณะทำงานของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ที่มีความสนใจในการรักษานิ่วในระบบปัสสาวะ ได้แก่ นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์ และนพ.ชินเขต เกษสุวรรณ โดยได้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นในการรวบรวมศัลยแพทย์ที่มีความสนใจด้านการรักษานิ่ว และจัดตั้งขึ้นเป็นชมรม

หลังจากนั้นคณะทำงานได้มีการประชุมร่วมกันอีกหลายครั้ง จนได้มีการจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน 2563 ภายใต้ชื่อ ชมรมไทยเอนโดยูโร (Thai Endourological Society; TES) ซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ท่านแรก และได้มีการเปิดตัวชมรมฯ ต่อสมาชิกสมาคมฯเป็นครั้งแรก ในการประชุมยูโรส่วนภูมิภาคครั้งที่ 6 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

สารจากประธานชมรมฯ

?อยู่ระหว่างดำเนินการ

?คณะกรรมการชมรมฯ

นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์? ? ? ?ประธานชมรม

นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์? ? ? ?กรรมการ

นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ? ? ? ?กรรมการ

นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ? ? ? ?กรรมการ

นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์? ? ? ?กรรมการ

นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์? ? ? ?กรรมการ

นพ.เสริมสิน สินธุบดี? ? ? ?กรรมการ

นพ.ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์? ? ? ?กรรมการ

นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์? ? ? ?กรรมการ

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์? ? ? ?กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อชมรมฯ

สำนักงานเลขานุการ

ชมรมไทยเอนโดยูโร

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ? เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-716-6672

อีเมล:

เวบไซต์:

เพจ:

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ