ชมรมไทยเอนโดยูโร

ชมรมไทยเอนโดยูโร

ประวัติชมรมฯ

ชมรมเอนโดยูโร มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มคณะทำงานของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ที่มีความสนใจในการรักษานิ่วในระบบปัสสาวะ ได้แก่ นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์ และนพ.ชินเขต เกษสุวรรณ โดยได้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นในการรวบรวมศัลยแพทย์ที่มีความสนใจด้านการรักษานิ่ว และจัดตั้งขึ้นเป็นชมรม

หลังจากนั้นคณะทำงานได้มีการประชุมร่วมกันอีกหลายครั้ง จนได้มีการจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน 2563 ภายใต้ชื่อ ชมรมไทยเอนโดยูโร (Thai Endourological Society; TES) ซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ท่านแรก และได้มีการเปิดตัวชมรมฯ ต่อสมาชิกสมาคมฯเป็นครั้งแรก ในการประชุมยูโรส่วนภูมิภาคครั้งที่ 6 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

สารจากประธานชมรมฯ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการชมรมฯ

นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์   ประธานชมรม

นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์   กรรมการ

นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ   กรรมการ

นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ   กรรมการ

นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์   กรรมการ

นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์   กรรมการ

นพ.เสริมสิน สินธุบดี   กรรมการ

นพ.ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์   กรรมการ

นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์   กรรมการ

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์   กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อชมรมฯ

สำนักงานเลขานุการ

ชมรมไทยเอนโดยูโร

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-716-6672

อีเมล:

เวบไซต์:

เพจ:

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ