ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
ยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
จ.อุดรธานี

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

รายละเอียด/ลงทะเบียน