ขอเชิญร่วมประชุม
การประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 9
“Updated guidelines in Uro-oncology”
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุม

การประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 9
“Updated guidelines in Uro-oncology”

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน/รายละเอียด

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ