ขอเรียนเชิญศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ
แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์
“7th MISUR International Congress”
ในหัวข้อ “Urinary tract problems: Get Rid by MIS”ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564

ทีมผ่าตัดผ่านกล้อง งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี (MISUR) ร่วมกับ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TUA) จัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ “7th MISUR International Congress” ในหัวข้อ “Urinary tract problems: Get Rid by MIS” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom webinar

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศหลายท่าน ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการผ่าตัดผ่านกล้องในศัลยศาสตร์ยูโรในหลายๆแง่มุม และท่านสมาชิกสมาคมฯยัง สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ในขณะรับฟังการบรรยายสดครับ

คณะกรรมการจัดงาน ขอเรียนเชิญศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนฟรี ที่ www.mis-ur.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกครั้งผ่านระบบออนไลน์เร็วๆนี้ครับ