ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Webinar
?Reconstructive Urology?
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพ

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Webinar

?Reconstructive Urology?

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพ

รายละเอียด…..

Update จดหมายแจ้งผู้ลงทะเบียนงานประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 8 (19/7/64)

รายละเอียด….

This image has an empty alt attribute; its file name is จดหมายแจ้งผู้ลงทะเบียนงานฟื้นฟูวิชาการ-ครั้งที่-8-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is โปรแกรม-Reconstructive-Urology_Page_1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is โปรแกรม-Reconstructive-Urology_Page_2.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is โปรแกรม-Reconstructive-Urology_Page_3.jpg

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ