เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
เรื่อง การสมัครคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมประชุม
UAA Young Urologist Fellowship
for UAA Virtual Congress 2021

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
เรื่อง การสมัครคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมประชุม UAA Young Urologist Fellowship for UAA Virtual Congress 2021
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารกรอกข้อมูลและ Abstract(เอกสารแนบ)

2.Program เนื่องด้วยทาง Urological Association of Asia จะมีการจัดประชุมวิชาการ ?UAA Young Urologist Fellowship for UAA Virtual Congress 2021? ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. (Singapore Time)(เอกสารแนบ)
ทาง UAA จะมีการคัดเลือกแพทย์ทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่เกิน 10 ปี เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยกำหนดให้แต่ละประเทศสามารถส่งตัวแทนเพื่อทำการคัดเลือกได้ประเทศละ 3 คน

คุณสมบัติ

  1. Qualified urologists, within 10 years of receiving their urology degree
  2. Must be a Full Member of their national/regional urology association
  3. Fluent in English
  4. Must not have received this fellowship program in the past

รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก :

  1. One year membership of the European Association of Urology (EAU) with its attendant benefits of:
    a. Discounted registration for the EAU congress
    b. Subscription to the European Urology Journal and all educational resources of EAU ทางสมาคมฯ ขอเรียนแจ้งท่านสมาชิกที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดมายังสมาคมฯ E-mail : thaiuro@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยทางสมาคมฯ จะทำการคัดเลือกแพทย์ เพื่อเสนอไปยัง UAA และทาง UAA จะทำการคัดเลือกแพทย์ทั่วเอเซียและจะประกาศผลให้ทราบเป็นลำดับต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย)
เลขาธิการสมาคมฯ

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ