?ความรู้ผ่านมา 100 ปีก็ยังใช้อยู่!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?ความรู้ผ่านมา 100 ปีก็ยังใช้อยู่!!!?


ความรู้หลายอย่างในทางยูโร เป็นความรู้ที่คลาสสิก (classic) แปลว่า ?ดีถึงขนาด? ผ่านมาเป็น 100 ปีก็ยังใช้ได้อยู่และใช้ได้ดีด้วย ดังเรื่องราวของโรคลิ้นอุดกั้นท่อปัสสาวะส่วนหลัง (Posterior urethral valves) ซึ่งเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยในอาการปัสสาวะไม่ออกของทารกแรกเกิดเพศชาย โรคลิ้นอุดกั้นท่อปัสสาวะส่วนหลังนี้ ศ.นพ. Hugh Hampton Young แห่ง รพ. Johns Hopkins ได้ทำการศึกษาวิจัยและรายงานการแบ่งชนิดของโรคนี้ออกเป็น 3 ชนิด คือ Type 1, 2 และ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 จนเป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลก
อาจารย์หมอสมพงษ์ แสงมิตรเล่าว่า ?ศ.นพ.ประจักษณ์ ทองประเสริฐ ซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ประกาศนียบัตร (ป.พ.) จากศิริราช รุ่น 31 ในปี พ.ศ. 2468 ได้มีโอกาสไปศึกษากับ ศ.นพ. Hugh Hampton Young ที่ รพ. Johns Hopkins ซึ่งถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่มีกับมูลนิธิ Rockefeller เมื่ออาจารย์ประจักษณ์กลับมาจากสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2479 ท่านก็ได้วางรากฐานทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะไว้อย่างดีเยี่ยมตามแบบฉบับของ Johns Hopkins ที่ศิริราชถือเป็นจุดเริ่มต้นศักราชของ Modern Urology ในประเทศไทย?
น่าภาคภูมิใจว่าความรู้ทางยูโรที่อาจารย์หมอประจักษณ์อุตส่าห์ดั้นด้นไปเรียนจาก ศ.นพ. Hugh Hampton Young เรื่องชนิดของลิ้นอุดกั้นท่อปัสสาวะส่วนหลังเมื่อราว 100 ปีก่อนนั้น หมอยูโรรุ่นปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่เหมือนเดิมทุกประการ ดังมีหลักฐานปรากฎอยู่ในตำรามาตรฐานของทางยูโร คือ Campbell-Walsh-Wein UROLOGY ฉบับที่ 12 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2563 นี่เอง


ที่มา: หนังสือ 2 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ