?ทุนรอนเรื่องใหญ่ ยุคไหนก็เหมือนกัน!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?ทุนรอนเรื่องใหญ่ ยุคไหนก็เหมือนกัน!!!?


วารสารยูโร เป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมยูโร เล่มแรกเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ คชเสนี เป็นบรรณาธิการท่านแรก ราคาวารสารตอนนั้นเล่มละ 15 บาท แต่จริงๆ แล้วแจกฟรีให้กับสมาชิกสมาคมฯ ทุกคน
การหาทุนในการจัดพิมพ์วารสารเป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการ อาจารย์ไพฑูรย์ ได้มอบหมายให้คุณโสภณ โสตะระ อดีตผู้จัดการรร.เอเชีย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวารสาร ช่วยติดต่อบริษัทต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการพิมพ์ ซึ่งขอนำส่วนหนึ่งของภาพโฆษณาของห้างร้านและองค์กรที่ร่วมสนับสนุน วารสารยูโรเมื่อครั้งเริ่มแรกตีพิมพ์ ไว้เป็นที่ระลึก
อาจารย์วชิร นายกสมาคมฯ เล่าว่า
? “คุณโสภณ โสตะระ เดิมทำงานที่รร.เอเชีย มีความสนิทสนมกับ อาจารย์ไพฑูรย์ และอาจารย์วีระสิงห์ ตอนทำวารสารยูโร เป็นครั้งแรก อาจารย์ไพฑูรย์ ได้คุณโสภณ โสตะระ เป็นผู้ช่วยดำเนินการ ตั้งแต่การหา sponsor หาโรงพิมพ์ แจกจ่าย คือทำทุกอย่าง อาจารย์ให้บทความที่เป็นลายมือมาอย่างเดียว คุณโสภณเล่าว่า ลำบากมาก sponsor ตอนนั้น ไม่มีบริษัทยาอะไร ที่จำได้ มีนมตรามะลิ ที่ให้เงินมา คุณโสภณมาพบผม เลยถ่ายรูปไว้เพื่อสมาชิกได้รู้จัก ตอนนี้ท่านอายุ 91 ปี?


ที่มา: รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช, หนังสือ 3 ทศวรรษ ยูโรไทย
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ