ปาฐกถาเกียรติยศ ?ไพฑูรย์ คชเสนี? ชื่อนี้ไม่ธรรมดา!!!

ปาฐกถาเกียรติยศ ?ไพฑูรย์ คชเสนี? ชื่อนี้ไม่ธรรมดา!!!

ในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกปี นอกเหนือไปจากปาฐกถาเกียรติยศ ?สมัย จันทวิมล? แล้ว ยังมีอีกหนึ่งปาฐกถาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ ปาฐกถาเกียรติยศ ?ไพฑูรย์ คชเสนี? และนี่คือที่มาครับ

อาจารย์ไพฑูรย์ เรียนจบเตรียมแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก St. Thomas? Hospital, University of London ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2501 ต่อมาอาจารย์ยังฝึกอบรมจบ MB, BS (London), FRCS (Eng) ในปี พ.ศ. 2501, 2507 และทำงานเป็น Registrar (Eng) ในปี พ.ศ. 2507-11

อาจารย์ไพฑูรย์เริ่มต้นเป็นอาจารย์ที่หน่วยยูโร รพ.รามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2512 ต่อมาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2531-34 ได้ทำให้กิจการของหน่วยยูโร และภาควิชาศัลยศาสตร์ เจริญก้าวหน้าไปมากอย่างก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาจารย์ได้รับการศึกษามาอย่างดีและมีเพื่อนฝูงเป็นแพทย์ชาวต่างประเทศมากมาย

ผลงานที่สำคัญ เช่น การทำหมันเจาะ งานวิจัยยาสมุนไพร ในปี พ.ศ. 2522 และการปลูกถ่ายไต ในปี พ.ศ. 2529 การสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียง ในปี พ.ศ. 2531 งานผ่าตัดส่องกล้อง งานการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษ การเขียนตำราและดูงานต่างประเทศ เป็นต้น

ท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมกรรมและการติดต่อกับต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเดิมท่านเป็นประธานชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (คนสุดท้าย) ในปี พ.ศ. 2529-30 และเป็นนายกสมาคมฯ (คนแรก) ในปี พ.ศ. 2530-34 โดยท่านได้เอื้อเฟื้อให้ใช้บ้านของท่านเองเป็นสถานที่จดจัดตั้งสมาคมฯ ก่อนจะย้ายมาที่อาคารเฉลิมพระบารมีฯ แพทยสมาคม ในปัจจุบัน

อีกหนึ่งผลงานสำคัญคือท่านและอาจารย์วีระสิงห์ เป็นกำลังหลักของวารสารยูโร ซึ่งสมัยนั้นการหาบทความมาลงตีพิมพ์ค่อนข้างลำบากมาก โดยที่ท่านเป็นบรรณาธิการคนแรกของวารสารยูโร ในปี พ.ศ. 2519-31 โดยมีคุณโสภณ โสตะระ อดีตผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ รับหน้าที่หาสปอนเซอร์และจัดพิมพ์ ฉบับแรกคือ 1 พฤษภาคม 2519

ด้วยคุณงามความดีของท่านอาจารย์ไพฑูรย์ที่มีต่อหน่วยยูโร รพ.รามาธิบดี สมาคมฯ และประเทศไทย ทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล ?ไพฑูรย์ คชเสนี? เป็นครั้งแรก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2536 โดยนำดอกผลจากกองทุน ?ไพฑูรย์ คชเสนี? มอบให้แก่แพทย์ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุด เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ในปีที่ท่านเกษียณอายุราชการพอดี

ปาฐกถาเกียรติยศ ?ไพฑูรย์ คชเสนี? ครั้งแรกมีขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 โดยองค์ปาฐกคือศ.นพ. Michael Wong จากประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อเรื่อง ?In Search of The Perfect PCNL? จัดที่ รร. รีเจ้นท์ ชะอำ จ. เพชรบุรี

และนี่คือเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของปาฐกถาเกียรติยศ ?ไพฑูรย์ คชเสนี? ที่จะมอบให้กับผู้ที่มีความโดดเด่นในทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางยูโร โดยส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ หรือสมาชิกกิตติมาศักดิ์ของสมาคมฯ นั่นเองครับ


ที่มา: ศ. (เกียรติคุณ) นพ. วีระสิงห์ เมืองมั่น
เขียนถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ