?หมอเจ้าฟ้าทรงเห็นการผ่าตัดนิ่วหลายรายที่เชียงใหม่!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?หมอเจ้าฟ้าทรงเห็นการผ่าตัดนิ่วหลายรายที่เชียงใหม่!!!?


การที่ประชาชนเป็นนิ่วกันมาก ทำให้ศัลยแพทย์ที่ประจำอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดต้องพัฒนาทักษะการผ่าตัดนิ่ว ดังจะเห็นได้จากบันทึกของสมเด็จพระราชบิดา ที่มีถึงพันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฎ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 เล่าถึงประสบการณ์ขณะทรงงานอยู่ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ความว่า
?ที่นี่สนุกดีมาก มี cases ต่างต่าง น่าดูมาก ทั้งทาง surgical และ medical มี malaria มากแท้แท้ และได้เห็นการผ่าตัดหนิ้ว หลายรายแล้วเป็นกันมาก
การผ่าตัดไม่สู้ยาก แต่โดยมากอันตราย อยู่ที่คนไข้มักจะมี reflex anuria หรือ uremia เพราะ kidney function ของพวกนี่ไม่ใคร่ดี??.?
ชาวไทยและชาวเชียงใหม่ต่างรู้จักพระพระองค์ในพระนามว่า ?หมอเจ้าฟ้า? ทรงทำงานเป็นแพทย์ดูแลรักษาชาวเมืองเชียงใหม่อยู่ 3 สัปดาห์ ก็มีเหตุต้องเสด็จกลับไปกรุงเทพฯ เพื่อร่วมในงานถวายพระเพลิงสมเด็จกรมพระยาภานุภัณฑ์ วงศ์วรเดช หลังจากนั้นทรงประชวรเป็นเวลานานถึง 4 เดือนและเสด็จสิ้นพระชนม์ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 โดยได้รับพระราชสมัญญาว่า ?พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย? และถือว่าวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวัน ?มหิดล?
ที่เชียงใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ ประชาชนชาวเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันอุทิศเงินสร้างอาคารคนไข้พิเศษขึ้นหลังหนึ่ง ให้ชื่อว่า ?ตึกมหิดล? อยู่ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ที่มา: หนังสือ 3 ทศวรรษ ยูโรไทยฯ
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge