การประชุม Thai Continence Society (TCS) สัญจรครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.สุราษฏร์ธานี