สารจากนายกสมาคมฯ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 และดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 32 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ช่วยกันผลักดันให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสมาคมฯ เกิดความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าในระดับสากล ดังมีผลงานออกมามากมายทั้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการต่าง ๆ การฝึกอบรมและสอบฯ การศึกษาวิจัย ตำราทางวิชาการ วารสารยูโร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแพทย์และสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะของต่างประเทศ โดยมีแบบอย่างที่ดี (Role Model) จากอาจารย์ยูโรอาวุโสทุกท่าน และความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ของพวกเราชาวยูโรทุกคน ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผมจึงถือโอกาสขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลให้การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมฯ ต้องถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้พลิกวิกฤติเป็นโอกาส โดยได้นำเอานวัตกรรมการประชุมวิชาการออนไลน์มาจัดทดแทน เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น การประชุม “Interhospital Conference” จัดโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ, “Educational Lecture Incorporated by ThCS Expert (ELITE)” จัดโดยชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย” และ “ยูโรเด็ก เดอะซีรี่ส์” จัดชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย และกำลังมีผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ทยอยกันออกมาอีกมากมาย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านที่เสียสละช่วยดำเนินการ และขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากหลายอย่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นความปกติใหม่ (New Normal) หากมีความคิดเห็นใด โปรดแจ้งให้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ จะได้ทำการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างราบรื่นที่สุด

ในฐานะนายกสมาคมฯ กระผมมีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด ที่จะพัฒนางานทางด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบปัสสาวะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และขอน้อมนำคำสอน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ที่ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แก่สมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีเกียรติที่นับถือทุกท่าน ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้ ความว่า

“เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันเป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้มัน ก็เป็นที่น่าเสียดาย”

ด้วยรักและเคารพ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วชิร คชการ
นายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ