***เลื่อนการประชุมฯ***
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 32
เป็นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 32

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

Welcome to the Thai Urological
Association under the Royal Patronage

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา
China-Thailand Webinar Endourology for Stone Management

China-Thailand Webinar Endourology for Stone Management

“งานประชุม  Urological Association of Asia (UAA) 2020 Congress “
“งานประชุมวิชาการยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 “(ทางสมาคมฯ ขอปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบเรียบร้อยแล้ว)
งานประชุม Andorcourse 2020 Webinar จัดโดย Society for Men’s Health Singapore
China-Thailand Webinar Endourology for Stone Management
งานประชุม Urological Interhospital Conference (ครั้งที่ 5/2562) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การประชุมวิชาการประจาปี 2563 ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะเข้าร่วม Anti-incontinence Procedures Soft Cadaveric Workshop for Urological Residents

Event2019

  • ดาวน์โหลดหนังสือยูโร
  • สุขภาพน่ารู้จากหมอยูโร
  • เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
  • เวบไซต์เกี่ยวกับยูโร

สุขภาพยอดฮิต

รางวัลบทความดีเด่นของวารสารยูโร

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ