การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 32
เป็นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 32

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

Welcome to the Thai Urological
Association under the Royal Patronage

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา

Event2020

Event2019

  • ดาวน์โหลดหนังสือยูโร
  • สุขภาพน่ารู้จากหมอยูโร
  • เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
  • เวบไซต์เกี่ยวกับยูโร

สุขภาพยอดฮิต

รางวัลบทความดีเด่นของวารสารยูโร

บทความประจำสัปดาห์ของวารสารยูโร

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ