?เคล็ดลับ 10 ข้อ เปลี่ยน Have sex เป็น Make love!!!?

สุขภาพน่ารู้ จากหมอยูโร
?เคล็ดลับ 10 ข้อ เปลี่ยน Have sex เป็น Make love!!!?

  1. การให้ยากลุ่ม PDE 5 inhibitor เพื่อช่วยการแข็งตัวขององคชาต ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หรือคำตอบเดียว ยาอาจจะจำเป็นในช่วงแรก และควรหยุดใช้ยาได้ในเวลาต่อมาถ้าแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพทางเพศร่วมไปด้วย
  2. การวินิจฉัยความบกร่องในการแข็งตัวขององคชาต (Erectile Dysfunction; ED) ง่ายแต่ก็ต้องให้เวลา ED คุณหมอต้องแยกให้ออกจากภาวะอื่นๆ เช่น หลั่งเร็ว ถึงแต่ไม่หลั่ง หรือขาดอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น
  3. ED ที่เกิดจากโรคทางกาย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรืออ้วนลงพุง มักต้องกินยากันไปตลอด ควรแนะนำให้รักษาโรคทางกายเหล่านี้ ส่วน ED ที่เกิดจากจิตใจ พบได้ทุกวัย หายได้โดยไม่ต้องกินยา หรือถ้ากินก็เพียงชั่วคราว สำคัญต้องรักษาที่ใจมากกว่า
  4. ED ที่เกิดจากจิตใจ สังเกตได้ง่ายๆ ว่าบางครั้งก็แข็งร่วมเพศได้ บางครั้งก็ไม่แข็ง ขึ้นอยู่กับคน สถานที่ และเวลา มีความไม่แน่นอนสูง แต่ตื่นนอนตอนเช้ามักแข็งเป็นปกติและมักจะช่วยตัวเองได้จนสำเร็จ มักมีความกังวล กลัวความล้มเหลว เครียด เหนื่อยล้า
  5. ความวิตกกังวล มีอยู่บ่อยๆ ในผู้ป่วย ED และผู้ป่วยหลั่งเร็ว สาเหตุใหญ่อันหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง เพราะเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่สอนกันน้อยถึงน้อยมากในทุกที่และทุกสถาบัน
  6. การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ควรจำกัดอยู่แค่การร่วมเพศ (sexual intercourse) แต่ควรเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคน 2 คน 2 เพศ หรือเพศเดียวกัน เพื่อให้มีความสุขร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นำไปสู่ความผูกพันมากขึ้น ซึ่งตรงกับคำว่า ร่วมรัก (make love) มากกว่า ร่วมเพศ (have sex)
  7. สามขั้นตอนที่สำคัญในการ make love คือ love play (ชักชวน เล้าโลม สัมผัส พูดจา เพื่อให้เกิดความสุขต่อกัน) love act (มีการสอดใส่ของอวัยวะเพศทั้งสองฝ่าย ซึ่ง ED หรือ หลั่งเร็วจะมีผลตรงนี้มาก) love say (หลังเสร็จกิจกรรม ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว ควรพูดจาให้กำลังใจกัน เข้าใจกัน เพื่อต่อยอดสู่ความสุขในครั้งต่อไป)
  8. ฝ่ายหญิงมักให้ความสำคัญในช่วง love play มากที่สุด ส่วนฝ่ายชายจะเน้นที่สุดคือช่วง love act เหล่าชาย ED ถ้าสนใจช่วง love play มากขึ้น ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องบนเตียงได้มาก ทดแทนปัญหาในช่วง love act ได้มาก
  9. Love play คือ sexual intimacy เป็นความลึกซึ้งตรึงใจ ควรออกลวดลายให้ครบทั้งทาง physical intimacy คือการสัมผัสด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ เพิ่มเติมจากมือ ส่วนทาง emotional intimacy ควรแสดงออกด้วยวาจา กริยา ท่าทางแห่งความรัก ความรู้สึกและความผูกพันดีๆ ต่อกัน
  10. สุขภาพทางเพศ (sexual health) และสุขภาพองค์รวม (overall health) เป็นของที่แยกกันไม่ออก โดยเฉพาะของชีวิตคู่ เช่นเดียวกับสุขภาพทางกาย และทางสังคม ทั้งหมอยูโร คนไข้ ED และครอบครัว ต้องช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งกายและใจให้ครอบคลุมทุกมิติสมกับคำว่า ?ใกล้ตัว ใกล้ใจ (Close to body, close to mind) นั่นเองครับ

ที่มา: รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์
หนังสือ 3 ทศวรรษ ยูโรไทย
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ