ชมรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายแห่งประเทศไทย

ชมรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายแห่งประเทศไทย
(Thai Andrology and Men’s Health Society; TAMS)

สารจากประธานชมรม

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพเพศชายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย ภาวะมีบุตรยากในเพศชาย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในชายสูงวัยแต่ยังมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาเหล่านี้ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้านนี้ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะหรือแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยทางด้านนี้ยังมีไม่แพร่หลายมากนัก ชมรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายแห่งประเทศไทย ในสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ. 2564 โดยการรวมตัวกันของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสนใจและมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพเพศชายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย รวมถึงโรคต่าง ๆ ของสุขภาพเพศชายที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ซึ่งปัจจุบันมีศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ รวมถึงแพทย์ในสาขาวิชาอื่น ๆ ให้ความสนใจในสาขาวิชานี้มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสมาคมฯ หรือแพทย์ผู้ที่สนใจ รวมถึงมีส่วนส่งเสริม ผลักดันให้มีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านนี้ให้ทัดเทียม ทันสมัยในระดับนานาชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของชมรมฯจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และผู้ป่วยทั่วประเทศ

ประธานชมรมฯ

นพ.กวิรัช ตันติวงษ์

ประวัติความเป็นมา

ชมรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายแห่งประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มคณะทำงานของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะที่มีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยที่ปัญหาด้านสุขภาพเพศชาย ได้แก่ นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา และนพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม เพื่อระดมความคิดเห็นในการรวบรวมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่มีความสนใจด้านการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ และจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมขึ้น
โดยได้มีการเสนอและจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อชมรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายแห่งประเทศไทย (Thai Andrology and Men’s Health Society; TAMS) ซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ท่านแรก และได้มีการเปิดตัวชมรมฯ ต่อสมาชิกสมาคมฯเป็นครั้งแรก ในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ