หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

Welcome to the Thai Urological
Association under the Royal Patronage

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา
TUPMC 2021 CHIANG MAI ONLINE16-17 DEC 2021**Free registration before 10 Dec 2021**
?TUA Pre & Post CongressSAVE THE DATES 2 MIS-SERIES WORKSHOPS 20 Nov 2021
Urology Siriraj Annual Meeting : USAM 2021ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิการยน 2564
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World

Event2020


การประชุม Thai Continence Society(ThCS)สัญจร ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

  ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล มายัง E-mail : thaiuro@gmail.com (ยกเว้นค่าลงทะเบียน) ? ? รายละเอียด.... ? ?

Read more

Event2019

  • Download Uro Book
  • Hot Health by Urologist
  • Thai Uro in The Old Days
  • Uro Related Website

Hot Hit Health

Best Paper Awards of Insight Urology

Paper of the week of insight Urology

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ