อดีตนายกสมาคมฯ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี

พ.ศ. 2530-2534

151220915_1356940794674587_3162172702401677770_n

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช

พ.ศ. 2534-2536

150881519_207544881054246_2645143174704656567_n

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ

พ.ศ. 2536-2540

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น

พ.ศ. 2540-2542

151108421_469105687605831_8612637339089406951_n

พลโท
นายแพทย์ธนู ชูวิเชียร

พ.ศ. 2542-2544

150893438_2712653345732218_7505912954426942166_n

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ

พ.ศ. 2544-2546

150908833_1647754192098108_978052843174211738_n

ศาสตราจารย์
นายแพทย์อภิชาต กงกะนันทน์

พ.ศ. 2546-2548

151037637_2910949652475215_5290815156766941521_n

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร

พ.ศ. 2548-2552

151779020_477361976979211_2601993894035411976_n

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์

พ.ศ. 2552-2554

150927494_1071537983325859_8324368001097434436_n

พลโท
นายแพทย์สถิต เรืองดิลกรัตน์

พ.ศ. 2554-2556

151263330_1100646647046208_5217461694900296140_n

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

พ.ศ. 2556-2558

150898177_142826674268862_2407071616450978201_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

พ.ศ. 2558-2560

152518458_760624721536493_7880166749406476600_n

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ไชยยงค์ นวลยง

พ.ศ. 2560-2562

นพ.วชิร-คชการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์วชิร คชการ

พ.ศ. 2562-2564

นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

พ.ศ. 2564-2566

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ