อดีตบรรณาธิการใหญ่

158417456_3405539892884414_1913636630799229988_n

นพ.ไพฑูรย์ คชเสนี

พ.ศ. 2519-2531

นพ.วชิร-คชการ

นพ.วชิร คชการ

พ.ศ. 2535-2543

135918223_444679473337509_3859089717540771998_n

นพ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์

พ.ศ. 2544-2547

151779020_477361976979211_2601993894035411976_n

นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์

พ.ศ. 2547-2549

นพ.สิทธิพร-ศรีนวลนัด

นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด

พ.ศ. 2550-2555

พญ.มณฑิรา-ตัณฑนุช

พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช

พ.ศ. 2555-2563