คณะอนุกรรมการปฏิคมและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการปฏิคมและประชาสัมพันธ์

 

นพ.พิษณุ มหาวงศ์? ? ประธานอนุกรรมการ
นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา? ? อนุกรรมการ
พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์? ? อนุกรรมการ
นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์? ? อนุกรรมการ
นพ.ดลลชา วาณิชย์การ? ? อนุกรรมการ
พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย? ? อนุกรรมการ
นพ.ธนกร บูรณะชนอาภา? ? อนุกรรมการ
นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์? ? อนุกรรมการ
นพ.วราธร ลำใย? ? อนุกรรมการ
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์? ? อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ