“ดื่มน้ำตอนกลางคืนดีหรือไม่?” บทความโดย นพ.ศิริอนันต์ ประสิทธิ์ รพ. ศูนย์ยะลา จ. ยะลา

“ดื่มน้ำตอนกลางคืนดีหรือไม่?”
บทความโดย นพ.ศิริอนันต์ ประสิทธิ์ รพ. ศูนย์ยะลา จ. ยะลา


ก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่า การปัสสาวะตอนกลางคืน (nocturia) ครับ ซึ่งก็คือ การลุกขึ้นมาปัสสาวะหลังจากที่นอนหลับไปแล้ว และกลับเข้านอนใหม่
สาเหตุมีต่างๆ มากมายครับ หนึ่งในนั้นคือโรคระบบปัสสาวะนั่นเองครับ การลุกขึ้นมาปัสสาวะ 1 ครั้ง อาจจะไม่เป็นไร แต่ถ้าต้องลุก 2 ครั้งขึ้นไปอาจมีปัญหาครับ
มีการศึกษาพบว่าคนที่ต้องลุกมาปัสสาวะกลางคืนมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง มีอัตราการหกล้ม ตามมาด้วยกระดูกหักมากขึ้น และยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นอีกด้วยครับ นอกจากนี้การปัสสาวะตอนกลางคืนอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับ


น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย การควบคุมความสมดุลของน้ำมีกลไลที่ซับซ้อน หนึ่งในนั้นจะประกอบด้วยฮอร์โมน (arginine vasopressin) ซึ่งจะควบคุมการดูดกลับน้ำที่ไตครับ ในตอนกลางคืนร่างกายจะเพิ่มการดูดกลับน้ำ ทำให้ปริมาณปัสสาวะในตอนกลางคืนลดลง

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าควรดื่มน้ำตอนกลางคืนเยอะๆ ก่อนนอนก็ต้องดื่มน้ำด้วยเพื่อร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำตอนกลางคืน บางคนตื่นมาปัสสาวะแล้วก็ยังดื่มน้ำตามไปอีกเพราะกลัวร่างกายขาดน้ำ ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิดครับ การดื่มน้ำตอนกลางคืนเยอะๆ จะทำให้มีปริมาณปัสสาวะตอนกลางเยอะขึ้น ทำให้ต้องลุกมาปัสสาวะมากขึ้นตามมาด้วยครับ
จริงๆแล้วควรทำอย่างไร? จริงๆ แล้วเราควรงดการดื่มน้ำก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมงครับและควรปัสสาวะก่อนเข้านอนด้วยครับ การกระทำดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณปัสสาวะตอนกลางคืน ลดจำนวนครั้งของการลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนได้ทีเดียวเลยครับ


อย่าลืมนะครับ คนที่ต้องตื่นปัสสาวะตอนกลางคืนหลายๆ ครั้งโดยเฉพาะจากสาเหตุที่มีปริมาณปัสสาวะตอนกลางคืนมากเกิน ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ

ตรวจทานโดย ผศ.พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ รพ. รามาธิบดี กรุงเทพฯ


Stay Connected

Popular Knowledge