งานประชุม Andorcourse 2020 Webinar จัดโดย Society for Men’s Health Singapore

ประชาสัมพันธ์

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Andorcourse 2020 Webinar
จัดโดย Society for Men’s Health Singapore ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นโปรแกรมเดิมที่เลื่อนมาจากงาน Pre-cogress ของ TUA 2020

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

www.smhs-andrology.com

สมาชิก TUA สามารถลงทะเบียนได้ในราคาลดพิเศษ 50$ จากค่าลงทะเบียนปกติ 100$