งานประชุม Urological Interhospital Conference (ครั้งที่ 5/2562) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชาสัมพันธ์

งานประชุม Urological Interhospital Conference (ครั้งที่ 5/2562)
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 ? 16.00 น.
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมายเหตุ : แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และแพทย์ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ตาม Link ที่จะส่งให้ในไลน์กลุ่มแพทย์สมาชิก และแพทย์ประจำบ้าน ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ