งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของการฉีดยาชาที่แผลผ่าตัด เพื่อลดอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของการฉีดยาชาที่แผลผ่าตัด เพื่อลดอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง


การศึกษานี้เป็นการทดลองศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 26 คน กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับยาชาฉีดที่แผล และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเปรียบเทียบคือกลุ่มที่ได้รับการฉีดน้ำเกลือเปล่าที่แผล ก่อนการลงแผลผ่าตัด โดยผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยเทคนิคผ่านกล้องเดียวกัน และผ่าตัดโดยศัลยแพทย์คนเดียวกัน และได้รับการประเมินระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ที่ 4 ,8 ,12 ,24 และ 48 ชม. รวมถึงปริมาณ และระยะเวลาการใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัด


ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับยาชาฉีดที่แผล มีระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ ที่ 4 ,12 ,24 ,48 ชม. แต่ ชม.ที่ 8 พบว่าไม่แตกต่างกัน และผลข้างเคียงจากการฉีดยาทั้ง 2 กลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน ส่วนการใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดพบว่า กลุ่มที่ฉีดยาชา ผู้ป่วยใช้ยาแก้ปวดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่ระยะเวลาที่เริ่มใช้ยาแก้ปวดพบว่าไม่แตกต่างกัน


จากงานวิจัยนี้ แสดงว่าการฉีดยาชาที่แผลก่อนลงแผลผ่าตัดต่อมหมวกไตด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ช่วยลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดและลดการใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดได้ โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากยาชาที่ฉีด


แปล และเรียบเรียงโดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/?/article/view/247837/168339

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ