?การหลั่งย้อนทาง ถ้าอยากมีลูก อาจต้องฉี่ใส่ช่องคลอด?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?การหลั่งย้อนทาง ถ้าอยากมีลูก อาจต้องฉี่ใส่ช่องคลอด?
การหลั่งย้อนทาง (Retrograde ejaculation: RE) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนักในผู้ชาย ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการของถึงจุดสุดยอดแล้วไม่มีน้ำอสุจิ (Semen) หลั่งออกมาหรือเรียกว่า ?การถึงจุดสุดยอดแห้ง? (Dry ogasm) หรือไม่มีการถึงจุดสุดยอดเลยเพราะไม่เห็นมีน้ำอสุจิออกมา ภาวะนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนอยากให้เกิด เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะตกใจและเสียความมั่นใจกันไปนานเลยทีเดียว และที่สำคัญคือภาวะนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการมีบุตรยาก (Infertility) อีกด้วย ซึ่งอาจจะตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ?ไม่มีน้ำยา? นั่นกระมัง?!?
สาเหตุหลักของการหลั่งย้อนทางอาจเกิดจาก

 1. การรับประทานยาที่รบกวนการทำงานของคอกระเพาะปัสสาวะ (bladder neck) เช่นยาในกลุ่ม alpha adrenergic blocker
 2. การผ่าตัดกรีดเปิดคอกระเพาะปัสสาวะ (bladder neck incision) และผ่าตัดขูดต่อมลูกหมาก (resection of prostate)
 3. ไขสันหลังระดับบั้นเอวที่ 1 และ 2 เสียหาย
  การวินิจฉัยโรคนั้นทำได้ไม่ยาก โดยการให้ผู้ป่วยช่วยตัวเอง (masturbation) จนถึงจุดสุดยอด แล้วนำปัสสาวะไปตรวจว่ามีตัวอสุจิอยู่หรือไม่ ถ้ามีข้อห้ามตามหลักศาสนาก็ให้ผู้ป่วยตรวจปัสสาวะหลังการมีเพศสัมพันธ์ ถ้าตรวจเจอตัวอสุจิในน้ำปัสสาวะจริงเป็นอัน confirm ภาวะนี้ได้เลย แต่ถ้าตรวจไม่เจอตัวอสุจิ อาจจะเกิดจากไม่มีการหลั่ง (anejaculation) หรือหลั่งแล้วแต่ไม่มีตัวอสุจิ (azoospermia) หรือหลั่งไปข้างหน้า (antegrade ajaculation) ตามปกติ
  โดยสามารถแยกได้ด้วยการนำปัสสาวะไปตรวจด้วย fructose test ซึ่งหากพบ fructose ในปัสสาวะแปลว่ามีการหลั่งย้อนทางเกิดขึ้นจริงๆ เพียงแต่ไม่มีตัวอสุจิเอง ซึ่งต้องหาสาเหตุและรักษาในแนวทางอื่นต่อไป
  การรักษาการหลั่งย้อนทาง มุ่งแก้ไขที่สาเหตุของการเกิดเป็นหลัก เช่นหยุดยาที่เป็นสาเหตุ และอาจจะใช้ยาในกลุ่ม alpha adrenergic agonist รับประทานในรายที่เป็นไม่มาก เช่นยา ephedrine 25 mg ทาน 2 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ แต่ถ้ายังไม่หาย ควรเอาตัวอสุจิแยกออกจากน้ำปัสสาวะ เพื่อทำการผสมเทียม (insemination) โดยให้ผู้ป่วยรับประทาน NaHCO3 เพื่อปรับให้น้ำปัสสาวะเป็นด่างอ่อนๆ (pH 7.0-8.0) และดื่มน้ำพอสมควรเพื่อปรับให้ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะอยู่ที่ 1.010 ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอสุจิน้อย
  วิธีการผสมเทียมมีอยู่ 3 รูปแบบคือ
 4. ปัสสาวะใส่ช่องคลอด (vaginal voiding) ของภรรยาหลังมีเพศสัมพันธ์
 5. ปัสสาวะเอง หรือสวนเก็บปัสสาวะด้วยตนเองหลังมีเพศสัมพันธ์ แล้วนำปัสสาวะไปฉีดใส่ช่องคลอดของภรรยา
 6. เอาปัสสาวะจากการปัสสาวะหรือสวนเก็บ ผสมกับ Tyrone? s solution ซึ่งมีไข่ขาว (albumin) อยู่ แล้วนำไปปั่นที่ 1,500 rpm เป็นเวลา 10 นาที แล้วเอาส่วนที่ปั่นได้มาผสม Tyrode? s solution อีกครั้ง แล้วนำไปฉีดใส่ช่องคลอดของภรรยา
  หนังสือ Decision Making in Urology ของหน่วยยูโร สวนดอก เล่มนี้ออกวางแผงเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว ความรู้ความเข้าใจและการรักษาเกี่ยวกับการหลั่งย้อนทางในปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อย แต่หลักการยังคงเหมือนเดิม และที่สำคัญทีเดียวคือการป้องกัน โดยการหลีกเลี่ยงยาและการผ่าตัดที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้

ที่มา: รศ.นพ.สุมิตร อนุตระกูลชัย
หนังสือ Decision Making in Urolgy
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ