?ฉี่เป็นนม ฉี่เป็นลม ฉี่เป็นอึ แบบนี้ก็มีด้วย!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?ฉี่เป็นนม ฉี่เป็นลม ฉี่เป็นอึ แบบนี้ก็มีด้วย!!!?


ราวๆ 60 ปีก่อน ตำราความรู้เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะหรือศัลย์ยูโรฉบับภาษาไทยยังมีอยู่น้อย นักศึกษาแพทย์ในสมัยนั้นจึงต้องฝึกฝนและเรียนรู้เคล็ดวิชาจากอาจารย์หมอคนไทย แต่กลับอาศัยตำราภาษาอังกฤษเสียโดยมาก โชคดีว่าในปี พ.ศ. 2505 ทางเหล่าคณาจารย์ในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดพิมพ์คำบรรยาย ในวิชาโรคทางเดินปัสสาวะ ที่บรรยายแก่นักศึกษาแพทย์ ในชื่อของหนังสือ ?ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (Urology)? โดยมีอาจารย์หมอสัมพันธ์และอาจารย์หมอโชติเป็นบรรณาธิการ นับเป็นหนังสือความรู้ทางยูโรภาษาไทยเล่มแรกๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียว
กล่าวสำหรับเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาการวิทยา (Symptomatology) ซึ่งนักศึกษาแพทย์จะต้องจำได้ขึ้นใจ (เพราะยังไม่มีกูเกิ้ลให้เสิร์ทจากสมาร์ตโฟนเหมือนตอนนี้) เพื่อใช้รับมือในเวลาที่คนไข้มาหาหมอด้วยปัญหาเรื่องฉี่พิสดารต่างๆ นานาที่น่าสนใจยิ่งอาทิ
?ฉี่เป็นนม? อาจารย์หมอธงชัยได้เขียนบรรยายไว้ในหน้าที่ 75 ความว่า ?Chyluria หมายถึงภาวะที่มี Chyle ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นผลจากการที่มีการเชื่อมต่อระหว่างทางน้ำเหลืองกับทางปัสสาวะ ในรายที่มีการอุดกั้นทางน้ำเหลืองเช่น เป็น Filariasis ลักษณะของปัสสาวะจะขุ่นขาวคล้ายน้ำนม และจะขุ่นชัดเจนภายหลังรับประทานอาหารประเภทไขมัน บางครั้งอาจมีเม็ดเลือดแดงปนมาด้วย ทำให้ปัสสาวะมีสีคล้ายกะปิ ปัสสาวะที่มี Chyle ละลายอยู่นี้ ถ้าเติมอีเธอร์ลงไปแล้วเขย่าจะทำให้ปัสสาวะนั้นใสขึ้น?
?ฉี่เป็นลม? อาจารย์หมอธงชัยก็ได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับอาการนี้ในหน้าที่ 76 ความว่า ?Pneumaturia หมายถึงภาวะที่มีลมออกมากับปัสสาวะ สาเหตุ ภายหลังการสอดใส่เครื่องมือหรือสายยางเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ, มีการติดต่อระหว่างลำไส้กับกระเพาะปัสสาวะ, การติดเชื้อ E. coli หรือ B. proteus ในระบบทางปัสสาวะ แล้วเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น?
กล่าวสำหรับอาการที่แปลกกว่านั้นอีกคือ ?ฉี่เป็นอึ? อาจารย์หมอโชติก็ได้เขียนบรรยายไว้ในหน้า 348 ความว่า ?Urethral-rectal fistula และ Vesico-rectal fistulae มักเกิดร่วมกับ Imperforated ani เนื่องจากทางเดินปัสสาวะและทางสืบพันธ์ุไม่เจริญเติบโตจนสมบูรณ์ ทำให้เด็กถ่ายอุจจาระออกมาปนกับปัสสาวะ?
แม้เวลาจะได้ล่วงเลยผ่านมานานเกิน 40 ปี (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2522)แต่กลับเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งว่าความรู้ในหนังสือดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงทันสมัย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบปัสสาวะได้ถึงในยุค 5G!!!


ที่มา: หนังสือศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โครงการตำรา-ศิริราช
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ