?รุ่นแรกมี 3 ผ่านไป 41 ปีมี 27?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?รุ่นแรกมี 3 ผ่านไป 41 ปีมี 27?


เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้มีการริเริ่มร่างหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยท่าน อ.พิชัย บุณยะรัตเวช และ ท่าน อ.ไพบูลย์ จิตประไพ ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอื่น ประชุมกันจนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2520 บ่อยครั้งการประชุมได้จัดขึ้นตามร้านอาหารต่างๆ ในกรุงเทพฯ แม้ในเวลานั้นยังไม่มีสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แต่มีชมรมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะเกิดขึ้นแล้ว
หลักสูตรในระยะแรกเป็นหลักสูตร 3 ปี โดยปีแรกอยู่ศัลยศาสตร์ทั่วไป และสองปีหลังอยู่ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ การสอบวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะรุ่นแรกที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมี 3 ท่าน คือ นพ.ชูสิน จิระจิตสัมพันธ์ นพ.ยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์ และ นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ โดยมีสถาบันฝึกอบรมอยู่ 6 แห่ง คือ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี เชียงใหม่ ราชวิถี และ พระมงกุฎเกล้า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 การฝึกอบรมได้ขยายเวลาเป็น 4 ปีโดยปีแรกอยู่ศัลยศาสตร์ทั่วไป ส่วน 3 ปีหลังอยู่ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ มูลเหตุสำคัญมาจาก ความรู้ทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่มากขึ้น โดยเฉพาะการผ่าตัดแบบ minimally invasive surgery และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับศัลยศาสตร์สาขาอื่นๆ โดยปัจจุบันมีสถาบันฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง คือ สงขลานครินทร์ วชิรพยาบาล ธรรมศาสตร์ พระปิ่นเกล้า และสรรพสิทธิประสงค์
โดยเฉพาะในปีนี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีผู้ผ่านการสอบวุฒิบัตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 27 ท่าน เป็นศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะที่พร้อมสำหรับการออกไปรับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทั่วประเทศ


ที่มา: หนังสือ 3 ทศวรรษ ยูโรไทยฯ
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ