?วงจรชีวิตของหมอยูโร มองเห็นได้ในงานประชุม!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?วงจรชีวิตของหมอยูโร มองเห็นได้ในงานประชุม!!!?

    ชีวิตของคนเรานั้นเริ่มต้นจากไหน? มีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า ?การก้าวล่วงเข้าสู่ครรภ์มนุษย์ มีได้เพราะการประชุมแห่งเหตุ 3 ประการพร้อมกัน จะขาดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ไม่ได้ คือ
1.มารดาและบิดาในโลกมนุษย์นี้ร่วมกัน 
2.มารดามีไข่สุก 
3.มีสัตว์เข้าไปเกิด(มหาตัณหาสังขยสูตร)
และเมื่อถามว่าสิ้นสุดชีวิตเมื่อไหร่? ก็มีพุทธพจน์ตรัสไว้แล้วดังนี้
?ชีวิตมนุษย์นับเริ่มจาก ?วิญญาณแรก? มาปรากฏในครรภ์มารดา จนกระทั่งถึงมรณะ?
(ตติยปาราชิกสิกขาบท)

    ชีวิตของหมอยูโรก็เช่นกันดังที่อาจารย์สุชาย เล่าให้ฟังดังนี้
?ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมปีหนึ่ง 2 ครั้ง มีการประชุมประจำปี และประชุมส่วนภูมิภาค ได้พบกับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ที่จบวุฒิบัตร แพทย์ที่แต่งงานแล้วกับภรรยา และบุตรวัยต่างๆ กัน ตลอดจนแพทย์รุ่นพี่ แพทย์อวุโสและภรรยา พูดได้ว่าพบกับวงจรชีวิตในการประชุมแต่ละครั้ง ส่วนอาจารย์อวุโสที่มาไม่ได้ เพราะป่วยหรือชรา ไม่สะดวกมา ก็ขาดหายไปเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด?
ในขณะปฏิบัติงานอยู่ อาจารย์สุชายได้มีโอกาสดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายหลายคน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ อาจารย์อนุพันธ์ และอาจารย์ผ่องพักตร์ ได้เรียบเรียงหนังสือ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายขึ้นมา และก็ได้นำไปแจกให้สมาชิกฯ ในวาระครบ 30 ปีของสมาคมด้วย

    อาจารย์สุชาย เป็นอาจารย์หมอยูโรอาวุโสของศิริราชที่ลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือและรักใคร่เป็นอย่างยิ่ง อาจารย์เป็นตัวอย่างของหมอยูโรที่ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ถ่อมตน ไม่ลืมวิชาการ ขยัน มีศีล 5 พรหมวิหาร 4 และคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อนแพทย์ด้วยกันอยู่เสมอ

    อาจารย์มีโอกาสได้ดูแลรักษาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมาก จนครั้งหนึ่งเมื่อผู้เขียนได้ติดตามอาจารย์ไปถวายการรักษาสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่ง สมเด็จฯ ท่านได้กล่าวขึ้นว่า ?ได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์สุชายมานานแล้ว วันนี้โชคดีมากได้เจอตัวจริงเสียที เห็นเค้าร่ำลือกันว่าเป็น หมอพระ!!!?

ที่มา: ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา
หนังสือ 3 ทศวรรษ ยูโรไทย
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ