?เริ่มแรกต้องใช้บ้านเป็นที่ตั้งสมาคมฯ ยืนยันไม่มีโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร?
?เริ่มแรกต้องใช้บ้านเป็นที่ตั้งสมาคมฯ ยืนยันไม่มีโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน!!!?


แม้ว่าชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะจะดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากสถานการณ์ในเมืองนอกเมืองนา หมอยูโรฝรั่งมักมีการจัดตั้งกันเป็นสมาคม และเพื่อให้ศักดิ์ศรีหมอยูโรไทยเท่ากับต่างประเทศ จึงต้องรวมกันเป็นสมาคม (Association) ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญในแนวคิดนี้คืออาจารย์ไพฑูรย์ ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นประธานชมรมฯ อยู่แล้วและต่อมาท่านก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ถึง 2 สมัยติดต่อกัน (พ.ศ. 2530-2534)
อาจารย์ไพฑูรย์เล่าว่า สิ่งที่มีอยู่ในมือของท่านขณะนั้นคือ บัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมฯ ประมาณหนึ่งร้อยคนเศษ และสมุดบัญชีธนาคาร จึงได้ปรึกษากับคุณสมนึก ลิ่มทอง ซึ่งเคยร่วมงานกันที่สมาคมทำหมันมาก่อน ประเด็นสำคัญของการจัดตั้งสมาคมคือต้องมีสถานที่ตั้งชัดเจน อาจารย์ไพฑูรย์จึงเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่บ้านของท่านเองคือ บ้านเลขที่ 55/7 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร และขอความอนุเคราะห์ยืมสถานที่จอดรถจากคลินิกอุทัยการแพทย์ซึ่งอยู่ใกล้กัน แนบเรื่องไป ส่วนขั้นตอนที่กองบังคับการตำรวจสันติบาล ที่เกรงว่ายากกลับไม่ยากอย่างที่คิด ซึ่งอาจารย์สมพงษ์ แสงมิตร ได้กล่าวภายหลังว่า ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล คือ พล.ต.ต. เกษม แสงมิตร นั่นเอง
และแล้วในที่สุด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้อนุญาตให้จัดตั้ง ?สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า ?The Association of Urological Surgeons of Thailand? โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ เป็นนายกคนแรก และอาจารย์วิโรจน์ เป็นเลขาธิการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ทางด้านศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะทั้งในและต่างประเทศ และวัตถุประสงค์ที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งข้อสุดท้ายเขียนว่า ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด!!!

ที่มา: ศ.นพ.วิชร คชการ, รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช, หนังสือ 3 ทศวรรษ ยูโรไทย
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ