?จากศิษย์มีอาจารย์ สู่การจัดงานและหนังสือ สุดท้ายคือชมรมเด็ก แห่งสำนักยูโรไทย!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?จากศิษย์มีอาจารย์ สู่การจัดงานและหนังสือ สุดท้ายคือชมรมเด็ก แห่งสำนักยูโรไทย!!!?


เส้นทางเหล็กของเคล็ดลับวิชายูโรเด็ก ที่เหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์แต่ละรุ่นถึงแม้จำนวนผู้สืบสานจะไม่มากมาย แต่ก็ไม่เคยขาดช่วง เหล่าศิษย์เอกมีอาทิ อาจารย์บรรณสิทธิ์ แห่งสำนัก ยูโรศิริราช ผู้ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัดยูโรเด็กโดยการเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะในโรคปัสสาวะไหลย้อน (Laparoscopic pneumovesicum ureteral reimplantation) และการผ่าตัดตกแต่งกรวยไตผ่านกล้องโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย (Robotic-assisted laparoscopic pyeloplasty) นั่นเชียว อีกท่านคืออาจารย์ภัทรนุช แห่งสำนัก ยูโรธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระเพาะปัสสาวะเปิดออกหน้าท้องแต่กำเนิด (Exstrophy bladder) ก็ไม่เป็นสองรองใคร ท่านหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคืออาจารย์ชนธีร์ แห่งสำนักยูโรจุฬาลงกรณ์ อาจารย์เป็นผู้เอาใจใส่ในด้านวิชาการเป็นอย่างมาก มีความละเอียดทั้งด้านการผ่าตัด การสอน การเขียนหนังสือ และการทำวิจัย ยืนหนึ่งอีกคนคืออาจารย์วิทย์ แห่งสำนักยูโรรามาธิบดี ผู้มากฝีมือในการผ่าตัดแก้ไขรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติ (Hypospadias repair) และการรักษาภาวะพัฒนาการทางเพศผิดปกติ (Disorder of sex development) ท่านเหล่านี้ถือเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีที่ศิษย์รุ่นน้องต่างยอมรับ


ในเวลาต่อมา สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ทางกลุ่มยูโรเด็กที่รวมตัวกันทำงานมาก่อนอย่างไม่เป็นทางการ ดำเนินการจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการยูโรเด็กขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมฯ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากอาจารย์ยูโรทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ทางด้านโรคไตเด็ก รังสีวินิจฉัยเด็ก และสูติศาสตร์ เป็นการถ่ายทอดวิทยายุทธยูโรเด็กกันอย่างรอบด้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันะระหว่างแพทย์หลายสายหลายสำนัก ในงานนี้เองได้มีการออกหนังสือ ?ยูโรเด็กน่ารู้? ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่เต็มไปด้วยเนื้อหากระบวนท่าและท่วงทำนองในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กอย่างรอบด้าน ปัจจุบันคัมภีร์ยูโรเด็กของไทยเล่มแรกและเล่มเดียวนี้ไม่มีเหลือแล้ว แต่สามารถดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดายจากเวบไซต์ tuanet.org ของสมาคมฯ


จากความสำเร็จในการจัดงานประชุมและการเขียนตำราในครั้งนั้น ทำให้ทางเหล่าจอมยุทธผู้กล้าทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกหลายครั้ง และหลายครั้ง จนวันสุดท้ายในงานประชุมยูโรประจำปี พ.ศ. 2559 ของสมาคมฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ยอดฝีมือทั้งหลายจึงได้ดื่มน้ำร่วมสาบานจะจัดการให้มีชมรมของชาวยูโรเด็กให้จงได้ จึงได้ดำเนินการอย่างลับๆ แต่ไม่ลวงและไม่พราง ต่อไปช้าๆ จนในที่สุดทางสมาคมฯ จึงได้อนุมัติให้มีชมรมน้องใหม่ในนาม ?ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย (Thai Society for Pediatric Urology; TSPU) ตรงกับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. เดียวกัน นับว่าเป็นศิริมงคลยิ่งเพราะตรงกับ ?วันมหิดล? ที่เป็นวันสำคัญของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมีตัวแทนหมอยูโรจากหลากหลายสำนักทั้งในโรงเรียนแพทย์และต่างจังหวัด มีจุดประสงค์ใหญ่ในการเป็นตัวแทนของหมอยูโรที่สนใจในการรักษาเด็กๆ และร่วมสนับสนุนการฝึกอบรม การเรียนการสอน และการวิจัย ในด้านนี้ต่อไป ประธานชมรมฯ ท่านแรกและท่านปัจจุบัน เป็นคนเดียวกันคือศิษย์พี่วิทย์ แห่งสำนัก ยูโรรามาธิบดี นั่นแล


ทีมชมรมยูโรเด็ก มีความรักใคร่สามัคคี ร่วมกันทำงาน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ค่อยๆ ทำไป ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวา เร็วบ้างช้าบ้างตามสไตล์หมอยูโรเด็ก แต่ต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้ง ในความพยายามที่จะพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด และการรักษาแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับเด็กไทย และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ใช้ของให้คุ้มค่าสมราคา เช่น การขริบหนังหุ้มปลายแบบ Outside-in Circumcision โดยอาจารย์พิษณุ ที่สำนัก ยูโรเชียงใหม่ การทำ Lasers valves ablation ในผู้ป่วย ลิ้นอุดกั้นท่อปัสสาวะส่วนหลัง (Posterior urethral valves) โดยอาจารย์กิตติพงษ์ ในสำนัก ยูโรศิริราช การผ่าตัด Laparoscopic ureteral clipping ในการรักษาเด็กที่มีภาวะไตคู่ (Duplex kidney) โดยอาจารย์ปกเกศ ที่สำนัก ยูโรรามาธิบดี การทำผ่าตัดเจาะนิ่วจากไตผ่านผิวหนัง (percutaneous nephrolithotomy) ในผู้ป่วยเด็ก โดยอาจารย์มนินธ์ ที่สำนัก ยูโรจุฬาลงกรณ์ และการระบายน้ำปัสสาวะแบบ MIC-KEY button vesicostomy ในเด็ก โดยอาจารย์วรพัฒน์ แห่งสำนัก ยูโรสงขลานครินทร์ นอกเหนือจากการประชุมยูโรเด็กประจำปีในงานประชุมวิชาการของยูโรไทยทุกปี ผลงานที่ดีอื่นๆ ก็มี เช่น
-การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กเพื่อแพทย์ประจำบ้าน (Pediatric urology for residency education; PURE)
-การประชุมยูโรเด็กภูมิภาคเพื่อบุคคลากรในต่างจังหวัด (TSPU Regional Meeting)
-การจัดงานวันปัสสาวะรดที่นอนโลกสำหรับให้ความรู้กับประชาชน (World bed wetting day)
-เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์บาสกิ้น จากประเทศอเมริกามาบรรยายในงานของทางยูโรเชียงใหม่ และของทางสมาคมฯ
-การจัดวิชาการอออนไลน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในท้องเรื่อง ?ยูโรเด็ก เดอะซีรีส์ (Uro dek the series) ที่มีด้วยกันทั้งหมด 9 ตอน
-เป็นที่น่าชื่นใจว่าทุกวันนี้ยังมีอาจารย์หมอหนุ่มน้อยอีกหนึ่งท่านที่กำลังศึกษาวิทยาการทางด้านยูโรเด็กอยู่ในประเทศแคนาดา คืออาจารย์ธวัชชัย แห่งสำนัก ยูโรศิริราช รอที่จะกลับมา และอาจารย์หมอรุ่นใหม่ที่กำลังรอเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านยูโรเด็กที่ประเทศออสเตรเลียต่อไป คืออาจารย์ศรายุทธ แห่งสำนัก ยูโรพระมงกุฎเกล้าท่านทั้งหลายนี้จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของยูโรเด็กของไทยในอนาคต ชมรมยูโรเด็กจึงเหมือนดาวดวงน้อยๆ ที่เพิ่งถือกำเนิด กำลังเติบใหญ่ และรอวันเปล่งประกายแสงในตัวเองออกไปให้ไกลที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างมีอัตลักษณ์ ให้สมดังคำกล่าวของโกวเล้ง ในนวนิยายจีนชื่อดัง ?ฤทธิ์มีดสั้นของลี้คิมฮวง? ที่ว่า
?กระบี่อยู่ที่ใจ หากเยี่ยมยุทธแล้วไซร้ แม้กิ่งไผ่ก็ยังไร้เทียมทาน?
นั่นแท้เทียว จบบริบูรณ์ครับผม


ที่มา: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์
หนังสือ 3 ทศวรรษยูโรไทย
นำเสนอ: รศนพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ